Biblioteczka

Jean de La Fontaine - Bajki

Jean de La Fontaine*Władysław Noskowski

Starzec i jego synowie

Bez jedności i zgody nic się nie ostoi;

Każdą w świecie potęgę kruszy rozdwojenie.

"Żegnam was - mówił starzec - o synowie moi!

Wzywają mnie do siebie ojców naszych cienie;

Lecz nim przejdę wieczności tajemnicze progi,

Chcę wam jeszcze ostatniej udzielić przestrogi.

Oto pęk strzał: próbujcie, który z was go złamie;

A co te strzały znaczą, pózniej wam wyłożę."

Ujął wiązkę syn starszy i wytężył ramię,

Lecz gdy mimo wysileń złamać jej nie może,

Oddał braciom. Ci także kuszą się daremnie,

Nie prysła ani jedna strzała w całym pęku.

"Bezsilni - rzecze starzec - bierzcie przykład ze mnie!"

Uśmiechnęły się dzieci. On w stygnącym ręku

Snop rozwiązał i łamiąc po kolei strzały:

"Patrzcie - rzekł - jam znękany, stary i schorzały,

Lecz gdy swą moc straciła wiązka rozdzielona,

To, co wam trudnym było, moja dłoń dokona.

Dzieci moje! To skutki zgody i niezgody!

Tym się wznoszą lub giną rodziny, narody;

Więc kochajcie się zawsze, o synowie mili!

Ta myśl będzie osłodą mej ostatniej chwili."

Płacząc przyrzekły dzieci iść za ojca radą;

Wówczas starzec uśmiechem twarz rozjaśnił bladą,

W drżące ręce połączył swoich synów dłonie

I Bogu ducha oddał. Wnet po starca zgonie

Synowie, rozpatrując swe prawa dziedziczne,

Trafili na kłopoty i sprawy rozliczne:

Tu wierzyciel wieś zajął, tam sąsiad pozywa,

Lecz póki między braćmi przjazni ogniwa

Trwały nienaruszone, dopóty wesoło

Wierzycielom i pozwom mogli stawiać czoło.

Szczęśliwi - gdyby ojcu dochowali słowa!

Ale prysła niebawem ich zgoda chwilowa.

Nad krwi związki silniejsza chciwość braci dzieli,

Czcza duma, niecna zawiść; zauszników rady

Spór wzmogły, a w ślad za tym roje wierzycieli

Znów spadły na zwaśnionych. Więc w działy, w układy -

Trudny układ bez zgody. Więc proces się wszczyna

Z dłużnikiem, z wierzycielem, z bratem i z sąsiadem.

Wór palestry obfita napełnia danina,

Pozwy, koszta, wyroki, kary lecą gradem,

A bracia, żądzy zysku pełni i zawiści,

Dla złudnych - poświęcają rzetelnie korzyści.

Każdy, co miał, utracił. Wtedy zrozumieli,

Co znaczą owe strzały, gdy je kto rozdzieli.

 

 

O...

Witam w bibliotece i zycze przyjemnego czytania.

Troche zdjec