Biblioteczka

Jean de La Fontaine - Bajki

Jean de La Fontaine*Władysław Noskowski

Jeleń chory

Raz jeleń zasłabł, więc przyjaciół rzesza

Bieży odwiedzić chorego.

Każdy chce leczyć, każdy go pociesza,

A doktor Daniel z Łosiem, swym kolegą,

Przez przyjazń, więc bezpłatnie, z jeleniej apteki

Przepisali różne leki -

Dietę, zimne okłady

I tam dalej, i tam dalej.

Jeleń ze łzami się żali:

"Dajcie mi umrzeć, dziękuję za rady.

Pozwulcie tylko, niech w ciszy

Wyzionę ducha."

Ale ciżba towarzyszy

Prośby nie słuchała;

Płaczą nad chorym, a wpośród lamentu,

Pełniąc pociechy smutne obowiązki,

Skubali trawę, listki i gałązki,

Aż zjedli wszystko do szczętu.

Wyzdrowiał jeleń, ale drugiej doby -

Zmarł biedak z innej choroby -

Pościł bowiem od świtu do słońca zachodu

I dzięki przyjaciołom musiał skonać z głodu.

O czasy! O zwyczaje! Bez pełnej kalety

Niesposób żyć na świecie. Kędy stąpisz nogą,

Wszystko potrzeba opłacać zbyt drogo -

Nawet przyjaciół, niestety!

 

 

O...

Witam w bibliotece i zycze przyjemnego czytania.

Troche zdjec